BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır. Kızartma işlemi sırasında gıda maddesi ile bitkisel yağ arasında bir takım fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir. Bu değişimler sonunda belirli sıcaklık değerlerini ve kullanım süresini aşarak okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma yağları bitkisel atık yağ olarak adlandırılır.

Faaliyetleri sonucu bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan konut, işletme, resmî veya özel kurum veya kuruluşlar ise bitkisel atık yağ üreticisi olarak tanımlanmaktadır.

İlgili yönetmelik gereğince bitkisel atık yağların kaynakta azaltımı, ayrı toplanması ve geri kazanımı esas olup doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi yasaktır. Bitkisel atık yağ üreticileri atık yağlarını çevre lisanslı geri kazanım tesislerine ulaştırmakla yükümlüdürler. Tesislerde toplanan bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel ve biyogaz üretiminde kullanılabilir.

Çevre ve İnsan Sağlığına Zararları

Kaynağında ayrı biriktirilmeyen ve lavaboya dökülen atık yağlar;

  • Kanalizasyon hattında birikerek boru kesitinde daralmaya, dolayısıyla altyapı sorunlarına ve atıksu arıtma tesislerinin yükünün artmasına sebep olmaktadır.
  • Göl ve denizlere ulaşan atık yağlar su yüzeyini kaplayarak suya oksijen geçişini engellemekte böylece balık ölümlerine sebep olmaktadır.
  • 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir.
  • Toprağa dökülen atık yağlar önce toprağın yapısını bozar daha sonra kullanılabilir yer altı sularına karışarak çevreyi kirletmektedir.

 

Bitkisel Atık Yağ Toplama Noktaları

Bitkisel atık yağım var. Ne yapmalıyım?

İlgili Yönetmelik