ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil denir. Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, “atık pil” denir. Atık hale gelmiş pillerin onarılarak tekrar kullanımı mümkün değildir. Atık piller evsel atıklardan ayrı olarak toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

Atık piller ateşe, su kaynaklarına atılmamalı ve toprağa gömülmemelidir. Aksi takdirde pilin dış kabı zamanla delinerek içindeki cıva, kadmiyum gibi metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve sulara karışabilir. Atık piller çevre kirliliğine yol açtığı gibi besin maddelerine bulaşmaları halinde insan sağlığına da zarar verebilirler.

İlçemizde toplanan atık piller Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine (TAP) gönderilmektedir. Toplanan atık pillerin geri dönüşümünün hedefleri, alıcı ortamları atık pillerden kaynaklanabilecek zararlı emisyonlardan korumak, ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek ve özellikle pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç yaratmaktır. Atık pillerin geri dönüşümünden çinko ve çinko bileşikleri, manganez birleşikleri, ferromangan, ferronikel, nikel, kadmiyum ve kadmiyum birleşikleri, lityum, gümüş, kobalt ve büyük kapasiteli birkaç tesiste de az miktarlarda nadir toprak elementleri geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülemeyen piller ise çevreye zarar vermeyecek şekilde hazırlanmış betonarme hücrelerde depolanırlar.

 

Atık Pil Toplama Noktaları

Atık pilim var. Ne yapmalıyım?

İlgili Yönetmelik